“Da li je presudom Ustavnog suda završen rat protiv BiH?”

Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da nisu u skladu sa Ustavom BiH pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo tog bh. entiteta, Muharem Cero, ekspert za državnu imovinu za N1 je kazao da je ovakva odluka zapravo potvrda da je BiH suverena i da je na ovaj način zaokružen Dejtonski sporazum.

Cero kaže da je ovom presudom dokazano da BiH ima svoj teritorijalni integritet kroz vlasništvo nad javnim dobrima.

“Prethodna presuda o poljoprivrednom zemljištu je dala za pretpostaviti da će upravo jedino ovako moguće rješenje biti i u predmetu apelacije na Zakon o šumama RS. Neriješeno pitanje vlasništva na teritoriju je ohrabrivao postojanje ratnih ciljeva i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Rat protiv BiH vodio se za njenu teritoriju. Isti ti ciljevi u njenom mirnodopskom ambijentu postratnom preselili su se u druga sredstva i jako učinkovito postizali željene ciljeve. Oni su se mogli prepoznati i u artikulaciji naših susjeda. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije je rekao da istovremeno poštuje teritorijalni integritet BiH, ali i RS. To se ne može međusobno porediti jer su ti integriteti suprotstavljeni. Spreman sam reći da je ovim presudama završen rat protiv BiH, a Dejton je zaokružen. BiH je sada dobila svoj vlasnički list”, kazao je Cero.

Kako kaže, presude Ustavnog suda su potvrdile da postoji samo jedan teritorijalni integritet.

“Naime, javna dobra su nešto što nije kroz slovo Dejtona riješeno, međutim, njegovi tvorci su rekli da to nije riješeno jer je historijski kontekst nastanka tog sporazuma bio pretežak da bi se ono eksplicitno kroz ustavne nadležnosti definiralo. Sada primjenom principa kontinuiteta i drugih mogućnosti koje su predviđene Dejtonom, utvrđeno je da je vlasnik javnih dobara Bosna i Hercegovina (šume, rijeke, nebo itd.)”, pojasnio je naš sagovornik.

Naveo je da je u agendi Christiana Schmidta realizovanje principa 5+2 i taj peti cilj je definisan kao zatvaranje međunarodnog prisustva u instituciji visokog predstavnika u BiH, a riječ je upravo o donošenju Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom.

“A što je kroz presude o poljoprivrednom zemljištu stvorena pozitivna obaveza da samo država ima mogućnost, pravo i obavezu da kroz svoja zakonska rješenja reguliše mogućnost kako će se to dešavati. Unilateralno, nezakonito pravo vlasništva koje je Republika Srpska radila nije ništa drugo do stvaranje prerogativa državnosti. Naime, uprkos presudi Ustavnog suda koja je osporila već jedan prekršaj kada je RS donijela Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji i jasno je utvrđeno da je taj zakon neustavan i da nema nadležnost za tu regulativu. Nije postupila po tom zakonu (RS) i tvrdim da je u vlasničke knjige na teritoriji RS izvlastila BiH i upisala vlasništvo na javna dobra na RS. Nanesena je ogromna šteta BiH i povratak u prijašnje stanje će biti jako težak i izazvat će brojne političke turbulencije, ali sve to treba uraditi. I to sve treba vratiti na datum 31.12.1991. jer je bilo mnogo prometovanja i za to treba pomoć međunarodne zajednice”, istakao je Cero.

Kaže da ostaje samo da se sačeka ishod presuda za hidroelektrane na Drini.

“Tu se također radi na zloupotrebijavnih dobara BiH, rijeka i riječnih potencijala, ali i ogromnog zemljišta koji su sastavni dio projektovanih hidroelektrana na Drini”, naglasio je Cero.

Na ovu odluku je reagovao i Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH koji je kazao da će NSRS poništiti sve što je izvan Ustava.

Cero mu je poručio da “ko gubi ima pravo da se ljuti”.

N1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.