HomeNOVOSTIBIHDenis Bećirović silovito odbrusio svim parlamentarcima: “Imate dvije opcije! Druga opcija je...

Denis Bećirović silovito odbrusio svim parlamentarcima: “Imate dvije opcije! Druga opcija je da radite u šumi!”

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine (PS) BiH Denis Bećirović, Zlatko Miletić, Amir Fazlić, Munib Jusufović i Asim Sarajlić podnijeli su predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg tog doma Draganu Čoviću, Nikoli Špirići i Bakiru Izetbegoviću zahtjev za sazivanje hitne sjednice Doma naroda državnog parlamenta.
Potpisnici zahtjeva traže da se kao prva tačka dnevnog reda te sjednice razmatra “Informacija Kolegija Doma naroda PSBiH o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na obrazloženje pravnog osnova blokiranja rada ovog državnog organa vlasti“.
Delegat Denis Bećirović je danas na pres-konferenciji podsjetio da je početkom oktobra ove godine uputio javni poziv, u to vrijeme predsjedavajućem Doma naroda Bakiru Izetbegoviću, da sazove sjednicu Doma naroda. U međuvremenu je došlo do rotacije na poziciji predsjedavajućeg Doma, pa je početkom novembra sličan poziv uputio i aktuelnom predsjedavajućem Doma naroda Draganu Čoviću.

S obzirom na to da do sada nije sazvana sjednica Doma naroda, Bećirović kaže da su u prošloj sedmici okupili jednu trećinu delegata i u skladu s Poslovnikom tog doma, upućen je zahtjev za sazivanje hitne sjednice, na kojoj bi prva tačka bila da se objasni suštinski koji su to razlozi blokade PSBiH, prije svega Doma naroda, s posebnim osvrtom na pravni aspekt.
Istakao je da Dejtonski mirovni sporazum ni jednim svojim aneksom ne dozvoljava blokiranje Parlamentarne skupštine BiH. Dodao je i da Ustav BiH nema ni jednu odredbu koja govori o blokadi PSBiH, “dakle takvo dopuštenje ne postoji“.

Podsjetio je da Poslovnik i Doma naroda i Predstavničkog doma jasno propisuje da se sjednice moraju održavati najmanje jednom mjesečno.
Bećirović je konstatirao da je “na sceni svjevrsno kreiranje kvaziparlamentarizma“.
“Ovo što mi imamo trenutno na sceni je antiproceduralnost, antiustavnost i antizakonitost. Evropa zna šta to znači. To je put u totalitarizam i to se mora što prije zaustaviti. Mi u BiH imamo iskustvo sa 1992. godinom. Jako dobro znamo šta znači kada pojedinci posegnu za vaninstucionalnim djelovanjem i kada odu iz legalnih državnih organa. Zato danas u PSBiH vrlo ozbiljno postavljamo pitanje svim legalno izabranim predstavnicima i zakonodavne i izvršne vlasti – imate dvije opcije, jedna je da radite u parlamentima, u Vijeću ministara BiH, u organima u koje ste izabrani. Druga opcija je da radite u šumi. Ovdje nem treće opcije”, kazao je Bećirović – prenosi N1.

Po njegovim riječima, ovakvo ponašanje onih koji blokiraju rad najvišeg zakonodavnog organa BiH dovodi do konkretnih posljedica, vrlo opasnih za cijelo društvo i državu.
“Te posljedice su, između ostalog, da se na ovakav način destruira zakonodavna funkcija najvišeg zakonodavnog organa, da se ruši i ustavotvorna funkcija PSBiH. Na ovaj način se potkopava i kontrolna funkcija PSBiH u smislu kontrole izvršnih organa vlasti. Ovo je udar na temeljne demokratske vrijednosti i na pravni poredak u BiH. Zato je ovo vrlo ozbiljna situacija u kojoj izgleda da pojedinci žele da otmu volju građana i naroda BiH predstavljenu u predstavničkim tijelima i da oni samovoljno odlučuju u ime legalnih organa”, istaknuo je Bećirović.

To je, smatra on, nedopustivo i to se mora prekinuti.

“Naša temeljna poruka onima koji su zaduženi da sazivaju sjednice državnih organa – gospodo ili počnite raditi, ili dajte neopozive ostavke. Nema treće opcije. Ovo je opcija broj jedan, da putem Poslovnika, zajedno, jedna trećina delegata Doma naroda traži održavanje sjednice i deblokadu PSBiH. U slučaju da odbiju da rade po Poslovniku i pravnim aktima i da i dalje krše Ustav i zakone BiH, bit ćemo prinuđeni, u skladu s pravnim i demokratskim sredstvima, da posegnemo i za opcijom broj dva pa možda i broj tri. Šta one znače, nadam se da ovi koji trenutno odlučuju o sazivanju sjednica neće imati priliku da ih vide”, kazao je Bećirović te ponovio da je riječ o pravnim i demokratskim sredstvima.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments