Komšić: Dodik protiv svih tačaka, na neke je stavio vitalni nacionalni interes, a za neke da se skinu sa dnevnog reda…

“Gdin Dodik je bio protiv svih tačaka, to nije ništa novo. Jedan set tačaka je stavio vitalni nacionalni interes. Pojedine tačke je tražio da se skinu sa dnevnog reda, da to ne bi propalo, radi se o tačkama koje se tiču finansija”

Najviše rasprave je bio na Ugvoru sa Islamskom vjerskom zajednicom i cilj nam je da tu imamo jedinstven stav.

To je ugovor “sui generis”, element inostranosti otpada.

“Sjedište Katoličke crkve je u vatikanu, a SPC u Beogradu i imaju karakter međunarodnog ugovora” rekao je Komšić.

“Moje je mišljenje je da u državi određujemo način na koji će se upražnjavati religija. Ovdje se radi o terminima za džumu, petkom. Mi nismo ti koji će to propisivati. Nismo mogli doći do konsenzusa. Pitanje o ovome ćemo staviti za narednu sjednicu” rekao je Komšić.

“Ja mislim da se Dodik nekim svojim postupcima satjerao u ćošak. Mi smo mogli da se glasa o finansijskim tačaka i pitanje je gdje bi nas to dovelo. Odgovornost je da mi smirujemo tenziju” rekao je Komšić.

On je rekao da odgovor na Dodikove postupke treba reagovati institucionalno.

Dodao je da je on odlučio da sjednica bude bez prisustva novinara, upravo zbog “Dodikove harmonike i da se od svega ne napravi cirkus”

“Mislim da je sebe ponizio. Lako je glumiti mangupa. Gdin Dodik je ovim potezom pokazao šta – samo je sebe ponizio. Ja nisam dozvolio da se ponižavaju institucije. Harmoniku je donijela osoba koja se predstavila kao Dodikov savjetnik. Radno pravni status je u nadležnosti gdina Dodika. Ja ne dozvoljavam da se ne pije alkohol, ni da ima alkohola. Harmonikaš nepotrebna provokacija. To je jedan provokativan potez i da sam provokativan rekao bih da je napredovao – od Radovanovih gusli došao do harmonike ” rekao je Komšić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.