HomeNOVOSTIBIHRudari: Državo, sedam rudnika šesti dan stoji, ovo je nova Husinska buna

Rudari: Državo, sedam rudnika šesti dan stoji, ovo je nova Husinska buna

“Državo, sedam rudnika šesti dan stoji! Je li ikome jasno da je ovo nova Husinska moderna buna?”, poručili su rudari danasnakon sjednice Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH. Iznijeli su 13 zahtjeva. Kada se ispune, vraćaju se u jame.

“Jedni se slikaju na Maglaju, drugi na Bjelašnici, sa zastavama. Ljudi je li ikome jasno – ovo je nova Husinska moderna buna. Ljudi, sedam rudnika nikada nije bilo jedinstvenije. Ovo zdrava pamet ne može kazati. Pričate nemata uglja. Rudari spremni, jedva čekaju. Zahtjeve koje pogledati, to su ništa”, rekao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije rudnika “Kreka”.

Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH, kazao je da “ako Vlada FBiH, Predstavničkim PSFBiH ili bilo osigura uslove za prekid randičkog neposluha i pokretanje proizvodnje, to će uraditi.

“Kada se kaže obezbjedi uslove, to znači isupuniti zahtjeve koje smo predstavili”, poručio je Husić.

Zahtjevi rudara:

– Smjena generalnog direktora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo (u nastavku teksta Elektroprivreda)

– Izvršiti smjenu direktora Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli zbog katastrofalnih proizvodnih rezultata, devastiranih međuljudskih odnosa, jednostranog usvajanja odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije istog rudnika

– Elektroprivreda do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna

– Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH

– Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna

– Elektroprivreda se obavezuje da odustane od primjene postojećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku do usaglašavanja novih

– Elektroprivreda se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Sindikatom od 19. maja 2021. godine

– Elektroprivreda i menadžmenti sedam rudnika uglja u FBiH se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere Prekida rada je moguće vršiti u rudnicima uglja uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika

– Isplatu dnevnica radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna za vrijeme radničkog neposluha i protesta izvršiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu

– Elektroprivreda se obavezuje najkasnije do 3. decembra da će zatražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi

– Elektroprivreda sae obavezuje nakon date saglasnosti Vlade FBiH da će rudnicima dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu

– Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli ili će dokraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje

– Elektroprivreda i rudnik uglja “Gračanica” se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” u rudniku uglja “Gračanica”.

Navode da, ukoliko ne budu prihvaćeni njihovi zahtjevi, bit će utvrđen novi datum protesta rudara ispred Vlade FBiH, gdje će doći sa svojim porodicama i podrškom građana ovog entiteta.

N1

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments