HomeNOVOSTIBIH“Ubrzati proces ratifikacije Ugovora o državnoj granici između BiH i Hrvatske”

“Ubrzati proces ratifikacije Ugovora o državnoj granici između BiH i Hrvatske”

Predsjedništvo BiH usvojilo je zaključak za dinamiziranje nastavka procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji je predložio član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Usvojenim zaključkom zaduženo je Vijeće ministara BiH i Državna komisija za granicu BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka, poduzmu potrebne mjere za dinamiziranje nastavka procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Uz to, zaduženo je Vijeće ministara BiH i Državna komisija za granicu BiH da, najkasnije u roku od 45 dana, Predsjedništvu BiH dostave Izvještaj o dosadašnjim pregovorima u vezi sa međudržavnim razgraničenjem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske”, naveo je Bećirović.

Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, kao države članice Ujedinjenih nacija, dužne su da kontinuirano rade na unaprijeđenju prijateljskih odnosa i održavanju i jačanju međusobne saradnje, poštujući pri tome temeljne principe sadržane u Povelji UN-a kao i u Deklaraciji o principima međunarodnog prava koji se tiču prijateljskih odnosa i saradnje među državama u saglasnosti sa Poveljom Ujedinjenih nacija iz 1970. godine.

“Na nivou Međudržavne diplomatske komisije za identifikaciju, označavanje i održavanje državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u junu 1999. godine je usaglašen Ugovor o državnoj granici. Sastavni dio ovog prijedloga činila je mapa s 86 geodetskih karata u razmjeru 1 : 25.000 na kojima je ucrtana identificirana granična crta”, kaže.

Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine uputila je početkom jula 1999. godine Vijeću ministara BiH Ugovor o državnoj granici u daljnju proceduru. Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potpisan je 30. jula 1999. godine.

“Postupak ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini je započet odmah nakon njegovog potpisivanja 1999. godine. U Republici Hrvatskoj ovaj Ugovor nikada nije ušao u ratifikacionu proceduru, iako je više puta najavljivano pokretanje ratifikacije u Saboru”, kazao je Bećirović.

n1

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments