HomeNOVOSTIBIHŽUSTRA REAKCIJA: Podnesena krivična prijava protiv novinara Tanjuga zbog negiranja ge**cida u...

ŽUSTRA REAKCIJA: Podnesena krivična prijava protiv novinara Tanjuga zbog negiranja ge**cida u Srebrenici

Tokom intervjua novinar je prvo rekao kako se neće složiti sa konstatacijom da je bio ge**cid, a potom da njegov stav nije bitan. Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić je kazao da je bitan stav i upitao ga je zašto se ne slaže.

Institut za istraživanje ge**cida Kanada {IGK} je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnio krivičnu prijavu protiv snimatelja/novinara Tanjuga, Marka Trošića zbog negiranja ge**cida u Srebrenici.

Snimatelj/novinar Tanjuga, Marko Trošić je u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željke Komšića, u Sarajevu 09. 11. 2021. tokom intervjua negirao ge**cid u Srebrenici koji je utvrđen pravosnažnim presudama međunarodnih i nacionalnih sudova, na koji način je počinio krivično djelo iz člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj: 46/21).

Kao dokaz iznijetih tvrdnji IGK je predao materijalni dokaz iz medija u kome se jasno i nedvosmisleno vidi negiranje ge**cida u Srebrenici, što je krivično djelo.

Naime, navedeni novinar je iznosio vlastito mišljenje, koje nije zasnovano na sudskim, historijskim i naučnim činjenicama o ge**cidu u Srebrenici. Tokom intervjua novinar je prvo rekao kako se neće složiti sa konstatacijom da je bio ge**cid, a potom da njegov stav nije bitan. Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić je kazao da je bitan stav i upitao ga je zašto se ne slaže.
“Da je strašan z**čin počinjen?”, rekao je novinar. “To je ge**cid. Tako piše u presudama Međunarodnog suda. Ge**cid, nije strašan z**čin. Strašni z**čini su neki drugi”, istakao je predsjedavajući Komšić. “To je vaš stav”, dodao je novinar. “To nije moj stav. Tako piše u presudama”, zaključio je Željko Komšić. “Sa čime ste saglasni?”, pitao je novinar. Na šta mu je Komšić odgovorio protupitanjem: “A vi niste?” “Ja nisam saglasan s tim”, kazao je novinar. Tu je intervju prekinut.

SB

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments