HomeNOVOSTIBIHZvizdić: Država BiH je jedini titular cjelokupne državne imovine

Zvizdić: Država BiH je jedini titular cjelokupne državne imovine

Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine poručio je da je država BiH jedini titular cjelokupne državne imovine.

Zvizdić je dalje podsjetio sve međunarodne, a i domaće zvaničnike koji se bave ili se planiraju baviti temom državne imovine na prijedlog Milorada Dodika.

“Da dva entiteta i Brčko distrikt naprave sporazum i potvrde saglasnost da imovina koja se nalazi na prostoru jednog entiteta pripada tom entitetu, onom drugom drugo, distrikt pripada Brčko distriktu i eto, to je rješenje”, napisao je Zvizdić na Facebooku dodajući da je ovaj Dodikov prijedlog u potpunoj suprotnosti sa međunarodnim i domaćim pravom i sa odlukama Ustavnog suda BiH.

Naglasio je da ovakve ideje sigurno neće imati podršku u Parlamentu BiH.

“Jer je državna imovina sredstvo provođenja javne vlasti i usko je povezana sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom države, koji su isključivo državne, a ne entitetske karakteristike i zbog toga se pitanje državne imovine mora regulisati zakonom na državnom nivovu, što je i stav Ustavnog suda BiH, a i OHR-a”, dodao je Zvizdić.

Dalje navodi da standardi koji su važili za sve zemlje bivše Jugoslavije moraju važiti i za BiH, što znači da je država BiH jedini titular cjelokupne državne imovine.

“Potrebno je još jednom ponoviti da je Ustavni sud BiH utvrdio da šume i šumsko zemljište na cijeloj teritoriji BiH predstavljaju javno dobro koje spada pod državnu imovinu, što je u isključivoj nadležnosti države BiH”. A odluke Ustavnog suda su, prema Ustavu BiH, konačne i obavezujuće. Bilo bi dobro, imajući u vidu da u državnu imovinu ulazi i tzv. restituciona masa, da se umjesto pokušaja bh. entiteta Republika Srpska da otme državnu imovinu, ozbiljnije posvetimo pitanju restitucije, odnosno denacionalizacije, jer smo praktično ostali među rijetkim državama u Evropi koje nisu izvršile tu obavezu”, poručio je Zvizdić.

N1

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments